ONZE AANPAK

Afmetingen en plattegronden

Nadat het stedenbouwkundig plan door de gemeente is goedgekeurd en de gronden de juiste bestemming hebben, gaan wij verder met het woningontwerp. Hoewel we bij FlexWonen uitgaan van diverse basisplattegronden is geen enkele plattegrond en woning hetzelfde. Elke ‘basisplattegrond’ is vrij indeelbaar en in maatvoering aan te passen. Verbreden, verlengen? Geen probleem! Dit geldt ook voor de dakvormen.

Wij zijn niet gebonden aan bepaalde afmetingen en indelingen. Samen met de kopers/huurders wordt gezocht naar de meest ideale invulling van de woning. Hiermee creëren wij woningen voor uiteenlopende doelgroepen en toepassingen. Maatwerk!

Vormgeving

Nu de basis van de woning bekend is, gaan we nadenken over de vormgeving van de woning. In het bestemmingsplan worden bouwhoogtes en goothoogtes aangegeven. Elke locatie is uniek en vraagt om een ontwerp dat past bij die locatie. Daarnaast is het tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat elke woning dezelfde kapvorm, hoogte en kleur heeft. Eenheid en variëteit zijn beide mogelijk bij Flexwonen. Wij gaan in variëteit zo ver mee als het stedenbouwkundig plan toestaat. Van ons uit geen beperkingen. 

Architectuur

Ook in de architectuur ziet u onze flexibiliteit terug. Denk hierbij aan een aanpassing in de kozijnindeling, het materiaalgebruik, de gevelvormen, het kleurgebruik en de detaillering van een gevel. Op deze wijze is het mogelijk woningen aan te bieden die passen bij verschillende woonwensen. Wanneer u het ontwerp goedkeurt, wordt dit beoordeeld door de plaatselijke welstandscommissie. Hierna werkt onze tekenkamer het ontwerp verder technisch uit. Met deze efficiënte werkwijze bespaart u geld en dat ziet u terug in de aanneemsom.

Meer- en minderwerk

Bij FlexWonen spreken we eigenlijk niet van meer- en/of minderwerk. Wij maken woningen op maat. Of het nu een uitbouw, erker, dakkapel of cascowoning betreft, wij bouwen de woning zoals de klant dat wil. De ‘meer- en minderwerklijst’ maakt de financiële gevolgen inzichtelijk. Een klant kan zo vrij snel bepalen of de vertaling van zijn wensen past binnen het beschikbare budget. 

Service en garantie

Het aantal opleverpunten ligt bij ons ruim onder het landelijk gemiddelde van het Keurmerk Klantgericht Bouwen. Mocht er nu toch eens iets zijn, dan hebben wij onze eigen speciale serviceafdeling waarop u een beroep kunt doen. Wij werken continu aan verbetering. Een tevreden klant is onze drive. De garantievoorwaarden van FlexWonen zijn helder en praktisch. Ook na het verlopen van de garantietermijn kunnen klanten nog bij ons terecht met een servicevraag. Zij hebben immers gekozen voor de service en de kwaliteit waar FlexWonen en Selekthuis bekend om staan. Dat maken wij graag waar!